Disclaimer

Disclaimer voor https://coachingbykim.nl

Kim Cras-Bakker (Kamer van Koophandel: 12345678), hierna te noemen Coaching by Kim, verleent u hierbij toegang tot coachingbykim.nl (“de website”) en nodigt u uit de hier aangeboden diensten en producten af te nemen.

Coaching by Kim behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Coaching by Kim spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden diensten en/of materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze diensten en/of materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Coaching by Kim.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aanspraak aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Coaching by Kim nimmer aansprakelijk aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Coaching by Kim.

Kopiëren verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Coaching by Kim, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is opgesteld door SSIO-ONLINE in samenwerking met ICTRecht.

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met info@coachingbykim.nl