Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden digitale producten

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het digitale aanbod van coaching by Kim waarvoor wordt (bij-) betaald in euro’s en tot stand is gekomen tussen Coaching by Kim en consument.

Aanbiedingen en betaling

De digitale producten en diensten worden aangeboden in de webshop van Coaching by Kim (https://coachingbykim.nl).

De vermelde prijzen in euro’s voor de aangeboden digitale producten en diensten zijn inclusief 21% BTW.

De betaling van de digitale producten en diensten zijn beschikbaar via de website van Coaching by Kim (https://coachingbykim.nl) geschieden online en via de op dat moment beschikbare betaalmethodes. Het product wordt online (digitaal) via Coaching by Kim aangeleverd voor de duur van zes maanden.

Met de plaatsing van een bestelling en de betaling van een digitaal product gaat de koper overeen met de ‘algemene voorwaarden digitale producten’ van Coaching by Kim. Tijdens het bestelproces dient u deze voorwaarden te accepteren.

Intellectuele eigendomsrechten

Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale producten en diensten. Het intellectueel eigendomsrecht en de wettelijke auteurschap blijven te allen tijde bij Coaching by Kim of haar directe partners.

Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende digitale producten en diensten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van Coaching by Kim. U verplicht zich ertoe iedere handeling na te laten, die inbreuk doet op het intellectueel eigendomsrecht.

Coaching by Kim garandeert dat de aan u geleverde digitale producten geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden.

Levering en garanties

Coaching by Kim levert de aangeschafte producten of diensten direct digitaal via de website, tenzij anders vermeldt in het aankoopproces van het betreffende product of dienst.

Consument ontvangt na betaling een gebruikersnaam en wachtwoord om in te loggen op de website van Coaching by Kim (https://coachingbykim.nl).

Coaching by Kim staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Digitale diensten en producten zijn na betaling zes maanden geldig tenzij anders vermeld of afgesproken met Coaching by Kim.

Bestelling annuleren of retour zenden digitale producten

Op digitale producten van Coaching by Kim geldt geen recht van retour. Annuleren van reeds uitgevoerde en geleverde bestelling is om deze reden niet mogelijk. Het ontbreken van uw herroepingsrecht wordt expliciet aangegeven tijdens het aankoopproces op de website coachingbykim.nl.

Mocht Coaching by Kim niet in staat zijn geweest het product of de dienst te hebben geleverd volgens garantie onder ‘Levering en garanties’ kunt u een beroep doen op annulering of retour zending via onderstaande contactgegevens.

Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid
  • Coaching by Kim is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende producten.
  • Doorverkoop van digitale producten

Het is niet toegestaan de gekochte digitale producten te kopiëren en /of te verspreiden en/of commercieel te exploiteren.

Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Contactgegevens

Kim Cras-Bakker
Hemweg 3, 1921 AM, Akersloot
info@coachingbykim.nl
KvK-nummer: 12345678
Btw-nummer: NL123.456.789.B00